منو1
Untitled
دوشنبه 13 دي 1395

تشکیلات تفصیلی اداره کل کتابخانه های عمومی فارس

ج- معاونت امور اداری و مالی

۱- معاون امور اداری و مالی
۲- کارشناس مسئول بودجه و منابع درآمدی: وحید محیط
۳- کارشناس امور حقوقی: خانم وحدتی

اداره امور اداری

۴- مسئول امور اداری: خانم حسام
۵- کارشناس مسئول امور اداری: خانم سربازیان
۶-
 مسئول دبیرخانه: خانم جنتی
۷- مسئول امور عمومی: علیرضا جعفری
۸- مسئول کارپردازی: احمد کمالی

اداره امور مالی

۹- مسئول مالی: خانم آجری
۱۰-  کارشناس مسئول مالی: خانم صادقی

۱۱- حسابدار : مهدی موسوی
۱۲-
 جمعدار و و امین اموال: عزت اله کریمی

 
تعداد بازديد اين صفحه: 1218
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما