منو1
Untitled
شنبه 20 تير 1388

منشور اخلاق حرفه ای کتابداران کتابخانه های عمومی فارس

 

مسوولیت در مقابل  نهاد :

 

1/ شناسایی رسالت و هدف نهاد و تلاش  در جهت تحقق آن

2/ تلاش در جهت  ارتقای اهداف  نهاد و نقش آن در جامعه

3/ تلاش در جهت ارتقاء معیار  های قضاوت  جامعه از نهاد وسربلندی  آن

 

مسوولیت در مقابل حرفه :

 

1/ تلاش در ارتقاء حرفه از طریق  شناسایی و عمل به فلسفه های علمی آن و گسترش  این شناسایی  و عمل توسط دیگران

2/ کمک به شناسایی نقش کتابداران در شکل گیری زیر ساخت اطلاعاتی کشور

3/ توجه به اصول و تلاش در جهت کاربست آنها در عملکرد

4/ تلاش  درتشخیص و انجام مسوولیت های حرفه ای

5/ کمک به پرورش  روحیه  توسعه طلبی  حرفه ای  ودوری  از تفکر  و عملکرد  سنتی

6/ کمک به افزایش وجهه اجتماعی کتابداری با ارائه  خدمت مناسب ، نشان دادن نقش و چگونگی  استفاده از اطلاعات  در زندگی  شخصی ، علمی و اجتماعی  ، سازمان دادن به اطلاعات و فراهم کردن دسترسی  برابر به اطلاعات مفید و قابل اعتماد

7/ ارتقاء نقش آموزش و پژوهش کتابداری

 

مسوولیت در مقابل همکار :

 

1/ مشارکت با همکاران در تصمیم  گیری و کار

2/ کمک به همکاران  در ارتقاء سطح تفکر ومهارت های آنان

3/ استقبال  ا زنظرات ، پیشنهادها و انتقاد های سازنده  و تلاش  در جهت رفع مشکلات

4/ تقویت  روحیه  همکاری و همیاری

5/ برقرار ارتباط  همکاری مثبت  با همکاران در داخل  و خارج از سازمان

6/ احترام به همکاران بدون توجه به سطح اطلاعاتی و تحصیلی ، سن ، جنس ، سطح زندگی و رتبه آنان

 

مسوولیت در مقابل استفاده کنندگان :

 

1/ فراهم کردن امکان دسترسی برابر به اطلاعات

2/شناسایی  نیاز های مراجعان  و تلاش  در تامین آنها

3/ ارزیابی محققانه  دیدگاه  مراجعان  در مورد میزان پاسخگویی به نیاز ها

4/ احترام به مراجعان  با هر پیشینه تحصیلی ، خانوادگی و فکر ی

5/ احترام به حقوق مراجعان  در مورد  محرمانه بودن اطلاعات مربوط  به آنان ( شامل اطلاعات  شخصی  و یا نیاز اطلاعاتی  اعلام شده )

6/ رفتار مناسب و توام با احترام با همه مراجعان

7/ فراهم کردن امکانات لازم برای دسترسی  سهل و با صرف کمترین زمان به اطلاعات مورد نیاز  از طریق  فراهم آوری اصولی اطلاعات ، سازمانده ی مبتنی بر دسترس پذیری و همکاری بین کتابخانه ها

 

مسوولیت در مقابل خود:

 

1/شناسایی ویژ گیهای فردی مورد لنتظار از کتابدارو تلاش در تقویت آنها در خود

2/ عدم پایبندی به نظرات شخصی در مقابل  حقوق مراجعان

3/ تلاش در شناسایی مسوو لیت های اجتماعی و حرفه ای و پرورش روحیه مسولیت پذیری

4/ تلاش در ارتقاء اطلاعات  ، مهارت و سطح تفکر اجتماعی و حرفه ای

5/ تلاش در شکل دهی محیطی سالم و شاد برای خود ، مسوولان ، مراجعان و همکاران

 

                                                                "اداره کل امور کتابخانه های عمومی فارس "

 
تعداد بازديد اين صفحه: 667
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما